Att se från hjärtat

Att se från hjärtat

Tänk om det är när vi har blicken inåt som vi på riktigt kan se utåt? Ser det som är verkligt. Tänk om du inte behöver stirra med en fast blick på omvärlden, kanske med rädsla för vad som ska hända annars? Tänk om du kan våga sänka blicken och se världen från hjärtat? Det betyder inte att du vänder dig från världen - kanske betyder det att det är då du möter den? Kanske är det då vi VERKLIGEN ser den klart - och är tillgänglig i och för den.

När vi är inkännande personer så är det väldigt lätt att våra känselspröt försvinner ut i viljan att känna av och se omgivningar, personer och situationer. Kanske av välvilja, kanske av rädsla. Men tänk om det aldrig varit meningen att spröten ska vara utanför ditt system?

Tänk om du kan känna tillit till att du känner in och ser från en mycket mer sann, hållbar och verklig plats med blicken vänd inåt.

Tänk om det aldrig varit meningen att känselspröten ska vara utanför ditt system?

Tänk om du kan känna tillit till att du känner in och ser från en mycket mer sann, hållbar och verklig plats med blicken vänd inåt?

Vad innebär det i praktiken att vända blicken inåt?

- Stanna när vi blir stressade; vila, återhämtning
- Att inte växla upp takten när vi blir stressade, utan att växla ner
- Göra det som är lustfyllt
- Reflektion
- Våga säga saker högt (det kan också ske genom att skriva)

Känn in vad det innebär för just DIG.

När ser du världen från hjärtat?

Vad är hjälpsamt för dig att hitta dit?

Som alltid, det är DU som vet vad som gäller för just dig. 


--