Att få uttrycka din sanning, din upplevelse av något, kan vara ett sätt att både landa och lyfta blicken. ~????

 Att få uttrycka din sanning, din upplevelse av något, kan vara ett sätt att både landa och lyfta blicken. ~????

Att få prata om livet, ditt liv, som du upplever det kan vara en stor release. En lättnad. Ett sätt att förankra dig själv - och sträcka ut dig.

Din sanning är alltid DIN sanning, din upplevelse. I den finns det bitar som andra inte alls kan relatera till, som kanske skiljer sig från en annan persons upplevelse – men det betyder inte att du har fel – utan att du tolkar världen utifrån dina intryckskanaler, utifrån både dina medvetna och omedvetna erfarenheter och dina världsåskådningar och utifrån de synsätt som du känner till (som i sin tur antingen kan begränsa eller expandera ditt sätt att se på en situation och på dig själv).

Att uttala din sanning, din upplevelse handlar inte om att bedöma den som rätt eller fel, sann eller falsk. Tänk om det handlar om att säga det högt och få perspektiv och möjlighet att navigera i den? Kanske få hjälp att släppa det som tynger eller lyfta det som kan ge kraft.

Tänk om det handlar om att medvetenhet i handlingar och släppa livsmönster som begränsar dig. Att förankra dig i det som är NU, det som är verkligt, så att du kan välja medvetna vägar framåt. Vägar, synsätt och omgivningar där du kan vara hela du och må bra, växa och utvecklas – och känna uppskattning, framför allt för dig själv.

Det är en stor drivkraft på Infinite att ge varje människa tillgång till sin egen inre kraft, att kunna landa i och känna sig själv. Att uttrycka dig och få berätta om livet som du upplever det i ett tryggt utrymme kan vara en del i det. Vi vill ge dig tillgång de synsätt och livsverktyg där du kan känna tillit till dig själv, din kraft och dina förmågor.