Tänk om du istället för att säga, göra eller gömma något bakom ryggen - kan ta det framför hjärtat?

Tänk om du istället för att säga, göra eller gömma något bakom ryggen - kan ta det framför hjärtat?

Tänk om det är från hjärtat vi kan skapa förändring? När vi vågar uttrycka både det ljusa och det mörka. Tänk om du bidrar med kärlek när vi vågar säga som det är, som vi upplever det?

Att uttrycka från hjärtat betyder inte att du ska ha ”rätt” eller att upplevelsen är densamma som någon annan - utan att du tillåter dig, dina känslor och din röst att få utrymme. Du tillåter dig själv att vara viktig.

Att tala från hjärtat kan hjälpa fram glädjen och livslusten. Glädjen är den högsta vibrationen och tänk om den är större än att vara glad - tänk om glädje handlar om att vara i allt; både det tuffa och det som är härligt. Att få göra din röst, din sanning hörd - kan vara glädje.

Så, om vi breddar bilden från att glädje bara är bus och skratt - till att inkludera sann och tillåtande mot dig själv - vad vore glädjefyllt för dig just nu?

Vad längtar du efter att säga högt?