Vad är egentligen en nystart?

Vad är egentligen en nystart? När vi går ner i varv och reflekterar, vilket sommaren kan vara en tid för, så kan längtan om omstart och nystart komma upp. 

Tänk om nystart handlar mer om intention än om hur du ändrar din fysiska värld? En intention om att omskapa, nyskapa och välja det som är mer tillåtande till dig och allt du är?

Tänk om det handlar om att ha modet att låta något annat ta form? Att våga släppa taget om den livsmodell, de perspektiv och världsbild du haft för att ge dig möjlighet att välja om. Kanske väljer du in samma - kanske har du växt ur det gamla och behöver nya perspektiv, förhållningssätt och livsverktyg för att hela du ska få plats?

Tänk om det inte behöver vara dramatiskt och svårt - utan som en organisk utandning. Där vi låter det som vi är klara med lämna vårt system - och där vi kan känna tillit att vi kommer att fylla på med nytt. Att vi kommer att andas ut och in, släppa och ta emot - och när vi följer den inre rytmen så går det lättare. När jobbar tillsammans med oss själva och är tillåtande till allt vi är, istället för att bemästra oss själva för att få plats i en mall.

Tänk om nystart är någon som vi först öppnar upp för på insidan för att sedan låta ta form på utsidan, i den fysiska världen? Tänk om det är ett laborerande, det finns ingen manual eller facit - utan något som vi kan leka med, låta ta form och utforska med tillåtandet som ledstjärna och hjärtat som kompass.