YINYOGA & KÄNSLORNAS PSYKOLOGI, KURS 5 VECKOR
MÅNDAGAR 19:30-21:00

Kursbeskrivning
En skön och djupgående klass där du guidas djupt i din kropp och ditt känsloliv, under trygg ledning av yogalärare och psykolog Josefin Yrjans.

Vi är alla utrustade med en fantastisk kropp som har förmåga att uppleva sensationer, kroppsliga signaler och känslomässiga reaktioner. Hur väl vi är medvetna om och hur vi sedan tolkar och agerar på våra känslor, har ofta en stor inverkan på vårt mående och vilka val vi gör och vardagen.

Med denna kurs blir du varsamt lotsad i en fördjupad förståelse och vördnad för kroppen, vårt känsloliv och tillhörande behov.

Vad innehåller en klass i Yinyoga & känslornas psykologi?
Klassen inleds med en kortare introduktion kring temat känslor, utifrån aktuell psykologisk kunskap. Härefter gör vi en serie lugn yinyoga,  sittandes och liggandes. Vi stannar kvar i varje position mellan 3-5 minuter och du guidas med hjälp av utforskande frågor till att närma dig olika känslotillstånd och det som väcks i stunden. Klassen kan ses som en guidad meditation genom kroppen, med en inbjudan till att lyssna och komma dig själv lite närmre.

Vad är målet med kursen?

Att skapa ökad förståelse och vördnad för kroppen, vårt känsloliv och tillhörande behov. Något som vi dessvärre sällan har fått tillräckligt med stöd och vägledning kring under vår uppväxt och skolgång. Vi kämpar alla på efter bästa förmåga, med att försöka förstå, uttrycka och hantera våra känslor och behov. Syftet med denna kurs är att ge dig ökad kunskap och självinsikt kring ditt känsloliv och därmed större klarhet kring frågor som: vad pågår i mitt liv just nu? Vad vill jag? Och hur skall jag ta mig dit? Du ges också möjlighet att utforska och se invanda mönster, reaktioner och lösningsförsök, som kanske hittills blivit hindrande för dig och ökat distansen till dig själv, livet eller andra personer.

Vad är Yinyoga?
Yinyoga är inte en ny yogaform utan snarare ett nytt tillvägagångssätt. Genom att stanna längre i de olika yogaställningarna stärker vi bindväven och gör den mer följsam och smidig. Vi rör oss lite och långsamt och för det mesta är vi stilla i olika positioner som stretchar olika delar av kroppen. Genom stillheten och de 3-5 minuter vi stannar i varje position hittar vi förbi de ytliga musklerna och djupare in till bindväv, leder och ligament. Detta gör kroppen smidigare och möjliggör för ett ökat energiflöde. Metoden ger en avslappnande effekt och är väldigt stressreducerande.

TID
Måndagar 19:30-21:00 med Josefine Yrjans

YIN YOGA
Kursstart 7 jan 2019, 5 tillfällen, 975 kr.

ANMÄLAN TILL KURSEN
Anmäl dig till kursen via mail.

DROP IN
Efter kursstart kan du anmäla dig i mån av plats här. 

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs. Bara en öppenhet och villighet att utforska dig själv.

OM KURSLEDAREN
Josefine Yrjans är legitimerad psykolog och yogalärare, med flera års erfarenhet av terapeutiskt arbete med både vuxna och barn. Josefine väver samman och integrerar psykologisk kunskap med ett tydligt kroppsligt och själsligt fokus genom meditation, yoga och österländsk visdom. Hon är utbildad i YinYoga, (genom Magdalena Mcweld) samt Virya Yoga för psykologisk behandling (för Josephine Selander vid Nordiska yogainstitutet). Båda dessa inriktningar passar väl som terapeutiska inslag, då tempot är långsammare och möjliggör ökad närvaro, medvetenhet, avslappning och öppenhet inför det som uppstår. Josefine vill förmedla och påminna oss om  hur helande och stärkande det kan vara att möta oss själva med en varm, tillåtande och medkännande attityd.
Likaså hur musik, mantrasång och poesi, som hon ofta använder sig av och väver in sina klasser, kan inspirera och hela.