KURSER I REIKI HEALING 2021

Är du intresserad av att gå kurs i Reiki Healing eller att fördjupa dina kunskaper ytterligare inom Reiki? Redan efter första kursen har du verktyg att kunna ta emot klienter. I de fördjupande kurserna förstärks din energi och kontakt med Reikienergin och du får fler verktyg och symboler för varje kurs. Kurserna bidrar både till din personliga och din sprituella utveckling samt utvecklar din intuitiva förmåga.