YOGALÄRARE PÅ INFINITE YOGA MALMÖ

Filippa Widell Basovic är utbildad yogalärare, reiki healer, medial vägledare, massageterapeut och diplomerad holistisk livscoach. Filippa tar emot klienter för samtal och behandlingar.

"Att få jobba med personlig självutveckling och se människor få tända sina inre ljus med kärlek och livsenergi är vackert. När jag själv gick igenom en svår tid i livet och fick ett själsligt uppvaknande blev det en längtan om att få dela och sprida ljus till andra medmänniskor."

Filippas yoga- och meditationsklasser är inkännande, lugna och tillåtande och har inslag av meditation och avslappning. Hon undervisar i yinyoga, restorative yoga, mindful yoga, gravidyoga och mama baby. Yoga är meditation i rörelse och att få komma kontakt med kroppen, stanna och känna på det som är. "För mig har yogan och meditation blivit ett sätt att leva, tänka och vara. Att få möta livet och påminna mig om att just nu är det denna stund som gäller, och sen nästa..."

Gloriana Åsasdotter är certifierad Reiki Master i Usui Holy Fire® lll/ART. Hon är certifierad yinyogalärare och har studerat för Magdalena Mecweld och är även utbildad i Yoga Nidra. Gloriana har en stor passion att förmedla yoga, rörelseglädje och meditation som ett verktyg för självläkning. Gloriana är även danslärare och håller klasser för både vuxna och barn. Hon har deltagit på flera Mindfulness- och Vipassana kurser. Med hjälp av yoga, meditation, Reiki och frigörande dans lyckades hon läka sin kropp efter en allvarlig skada trots bristande hopp från läkarna. Glorianas klasser kännetecknas av en varm, kärleksfull och expansiv energi där alla känslor får plats och där transformation kan äga rum. Hon har även jobbat med kakao i många år och håller kakaoceremonier med inslag av mantrasång, guidade Reikiupplevelser med Holy Fire® och meditativ/intuitiv rörelse för att läka hjärtat på djupet och hitta in till sitt hjärtas inre visdom.

Emma Fager Malmström är studiochef på Infinite Yoga och yogalärare med fokus på närvaro och medvetenhet. Emmas klasser präglas av inkännande mjukhet, grundande rörelser, mjuka flöden och stilla positioner – för att du ska få möjlighet att rota dig, hitta in i kroppen och komma närmare dig själv och din inre kärna, att vara den du är. Emma håller kurser, klasser och retreats som Self Love Yoga, Yinyoga och restorative samt Kraft & stillhet. 
Emmas drivkraft är att inspirera och vägleda människor att utforska sina egna krafter och uppleva yogan som en tillåtande guide och en nyckel till att hitta kraften som finns inuti. Emma har yogat i 15 år och är yogalärare sedan 2016, utbildad i yoga för högkänsliga, tonårsyoga, yinyoga, yoga nidra, restorative yoga och poweryoga samt Reiki healing. 

Anneli Wisén är certifierad yogalärare i Vinyasa, Hatha, Ashtanga och Restorative yoga. Hon är grundare av The Infinite Academy och ger utbildningar i Restorative yoga, Vinyasa Flow, Yoga Nidra, meditation samt Usui Reiki I&II/ Master. Anneli har bott och undervisat runtom i världen, bland annat i Spanien, Malta och Bali. I hennes klasser guidas du till din sanna och unika kärna, där transformation och aktivering av din egen inre läkande kraft kan ske.
Anneli är Reiki Master terapeut och utbildare, Breathwork facilitator och Holistic Life Coach. Hon håller shamanska gudinne-retreats, healing circles, månceremonier och erbjuder readings i Shamansk Astrologi. På Infinite kan du boka sessioner med Anneli i Reiki, Breathwork, life coaching, regressionshealing och mentorskapsprogram. "Jag ser all form av yoga som ett helande verktyg, och det vackraste sätt att hitta tillbaka till vår sanna natur som människa. Där inom oss väntar en oändlig rikedom på att bli återupptäckt och återuppväckt!"

Maria Tholén är meditationslärare utbildad inom Mindfulness via Sverigehälsan i Malmö. Sedan dess har Maria jobbat med mindfulness som arbetsterapeut på vårdcentral samt i det egna företaget mindful milk. 2018 gick hon en vidareutbildning i mindful selfcompassion som översätts till självmedkänsla.
För Maria är Mindfulness / medveten närvaro, att leva mer i nuet och ta tillvara på de små fina stunderna. Men det är också ett väldigt bra verktyg när livet känns tufft. Inriktningen selfcompassion är en stor och viktig del i hennes mindfulnesskurser. Maria är utbildad i gravid- och mamma baby-yoga genom Infinite Holistic Mama gravidyogalärarutbildning.
"Jag förstår om du tycker att meditation kan kännas svårt. Jag kände precis så i början och trodde inte alls att mindfulness var något för mig, men flera aha-upplevelser fick mig att förstå hur bra det faktiskt är!"

Lovisa Limseth är passionerad yogi och verksam inom konst- och teatervärlden. Hon har många års erfarenhet av och utbildning inom yoga, meditation och Reiki och undervisar Yinyoga, Restorative, Hatha, Gravidyoga, Mamma Baby Yoga och Familjeyoga. Lovisa undervisar meditativt och intuitivt och hennes yoga är mjuk, avslappnad och tillåtande. Lovisa vill genom yogan skapa en harmonisk plats och en djupt tranformerande stund av stillhet där du kan slappna av och öppna upp för din egen inneboende potential att leva fullt ut.
"Jag tror att det viktigaste vi kan göra i livet är att skapa utrymme för livet att naturligt utveckla sig självt, både på yogamattan och ute i världen. Hur vi presterar är mindre viktigt än det vi tillåter hända. Vi har all den kraft vi behöver inom oss. Allt vi behöver göra är att ge oss själva chansen att öppna upp för denna inre rikedom. Yoga, meditation och alla former av kreativa uttryck är perfekta nycklar!”

Karin Sjönnemo är diplomerad samtalsterapeut och yogalärare,  specialiserad inom högkänslighet och vill bidra till en värld av mer medvetenhet, där vi lyssnar mer till oss själva och till varandra och där vi vågar vara sårbara och ärliga. För att det ska vara möjligt ser Karin att vi behöver skapa mer tillåtande – till oss själva, våra kroppar, våra känslor och till varandra och gå bortom dömande och drama och istället börja välja det som fungerar för oss. Vad mer är möjligt att skapa då?
När Karin inte är på Infinite är hon samtalsterapeut och håller retreat för högkänsliga hos Högkänslighet Sverige på Österlen.

"Att få arbeta med både yoga och samtalsterapi gör mig innerligt glad och tacksam - att få bidra till människor, finnas som ett stöd, ett bollplank, en inspiration och en lyssnande medmänniska. För mig ger yogan en fantastisk möjlighet till att ta hand om kroppen, stärka självtilliten och hitta ett lugnt och tillåtande space, något jag älskar att få skapa för deltagarna i mina yogaklasser."

Sophie Espe har undervisat i yoga sedan 2016, specialiserad inom flow, hatha, restorative yoga & mindfulness. Gemensamt för Sophies undervisning är hennes intresse och kunskap om samspelet mellan kropp, sinne och psyke, vilket är förankrat i Sophies personliga healingresa.
“Jag har växt upp med psykisk ohälsa på nära håll. Yogaen har varit mit ankare genom åren och ett verktyg för självläkning”.
Sophie har ett holistisk synsätt på livet. Hennes drivkraft är att förmedla yoga som helande verktyg, och bidra till en mera varmhjärtad kontakt, då vi vågar utforska livet och vara sårbara. Sophie har även en Master i Kommunikation och driver för närvarande en yogastudio i Köpenhamn.  


 

Sandra Mircevska är yogalärare & reikiutövare. Hon har studerat två av Infinite Academys utbildningar: Restorative Yoga och Vinyasa Yoga as a healing art. Sandra är även utbildad inom Ayur Yin som är Yin Yoga i kombination med Ayurveda samt i Reiki steg 1 & 2 USUI HOLY FIRE® III.

“Yogan för mig är ett sätt att komma hem till mig själv, få vara närvarande i mina känslor och kropp och hitta min väg fram i livet. Jag känner en stor tacksamhet för dess läkande kraft.”
Sandra guidar på ett lugnt, mjukt och inkännande vis för att skapa en tillåtande klass där du kan få lov att bara vara du, i allt som du är.

 

Alexandra Maliganis håller i några Friday Treats under våren samt hoppar in som vikarie på vissa klasser, bland annat fredagens Yin & Yang-yoga. Förutom det ger hon behandlingar i Thai Yoga Massage här på Infinite Yoga Malmö.
Alexandras första yogalärarutbildning 2015 var i yogaformen Ayur Yoga, en form av Hatha Yoga med stora influenser från den ayurvediska filosofin. Hon är även utbildad inom Yin Yoga och Restorative Yoga och är idag själv medverkande lärare på yogalärarutbildningarna Ayur Yoga och Ayur Yin.

En särskild intention som Alexandra tar med sig på varje klass hon undervisar är att varje individ ska leda sig själv in i yogan utifrån sitt hjärta och genom yogan som verktyg lära sig bli bättre på att lyssna inåt och bli mer inkännande till sina behov och sin innersta längtan. Intresset för yoga, meditation, självledarskap och utveckling är en stor passion och hon känner stor tacksamhet och ödmjukhet i att få vara del i att följa människor på deras resa djupare in i sig själva.

 

Annica Friberg är vikare för klasser på studion, bland annat i Vinyasa Flow, och kommer under våren hålla några Friday Treats. Annica är certifierad yogalärare i Vinyasa flow och utbildad i att instruera Mindfulness meditation.

Vinyasa flow är den yogagenre som ligger Annica varmast om hjärtat då den tillåter en outtömlig frihet för kreativitet i rörelser, är i ständig förändring, och kan hjälpa oss att komma till ett meditativ tillstånd av att följa andetagets rytm. En intention hon tar med sig in i vinyasaklasser är att deltagarna ska få uppleva ett flödande, kraftfullt rörelsemönster, men alltid med uppmuntran att vara kärleksfullt medveten och inlyssnande till sin kropp och sina behov. Yogan erbjuder för henne återhämtning genom balans och medvetenhet mellan rörelse och stillhet, det hoppas hon kunna dela med sig av till andra i sin undervisning.


Gabriella Blomqvist har en stor passion för yoga som självläkning. Tillit till den egna förmågan, den inre styrka och visdom vi alla besitter genomsyrar alla hennes klasser. Gabriella använder sig till stor del av inkännande mjuka flöden och intuitiva guidningar för att du som deltagare ska kunna återkoppla till denna inre kraft och uppleva en samhörighet med dig själv och allt runt omkring dig.
För Gabriella har yogan varit källan där hon funnit såväl kraft till kreativitet som tillåtelse till återhämtning under snart 16 års tid då hon började sitt praktiserande. Gabriella är utbildad inom vinyasa yoga, taoistisk yin yoga samt gravidyoga. För Gabriella är yoga en livsstil, något som genomsyrar allt hon gör - hur hon förhåller sig till andra och till sig själv. Detta förhållningssätt upplevs i hennes klasser, som bjuder in till en stunds tillåtande återhämtning, avslappning och egenkärlek.

Bahareh Azari har gått Infinite Yogas 1-åriga yogalärarutbildning med fokus på känslohantering samt Infinite Holistic Mama Gravidyogalärarutbildning. Bahareh hittade yogan efter att ha levt med smärta i kroppen en lång tid utan att ha kunna få tillräckligt med hjälp från den traditionella vården. Med yogans hjälp fick hon verktyg att förstå och hantera både sin fysiska och sin psykiska smärta. Yogan har blivit till en viktig stund, i lugn och ro, där allting bara får vara som det är. Bahareh undervisar lugna klasser med stort fokus på stillhet, återhämtning och känslomedvetenhet, samt gravid- och mamma baby-yoga.
Efter flera års ofrivillig barnlöshet och flera IVF-försök blev Bahareh gravid på naturlig väg, vilket hon själv tror har mycket med yogan att göra.
"Yogan gav mig under denna tid en trygghet och en styrka att fortsätta lita på min kropp. Yogan är magisk och den är som min räddare i nöden, vilket redan har visat sig två gånger först med smärtan och sedan med graviditeten."

Teres Arvidsson är en inspirerande, kunnig och entusiasmerande yogalärare, hälsocoach och nätverkare.  Hon har utövat yoga och intresserat sig för den ayurvediska läran sedan slutet av 90-talet och har alltid trott på att människan har en självläkande kraft, så länge vi lär oss att lyssna in till kroppen och ge den det den behöver.
Teres har dansat sedan hon var 8 år och har valt att hålla dansen som en njutning. Hennes senaste passion är dansformen Gaga, som får dig att bli medveten och komma i kontakt med ditt yttre och inre samtidigt som du leker med dina sinnen och din fantasi. Teres yogaklasser genomsyras av hennes genuina värme och hennes självklara sätt att se och känna in varje människa i rummet. Teres följer sin intuition i stunden i sin undervisning, och hennes klasser har ofta naturliga inslag av dans och fri härlig rörelse.

Johanna Lindberg (föräldraledig till augusti 2022) ger yogaklasser med stort fokus på avslappning och närvaro i kropp, sinne och själ. Hon har undervisat yoga i 15 år och har sin grundutbildning i Satyananda Yoga och vidareutbildad inom Womb Yoga Pregnancy Yoga och Well Woman Yoga Therapy samt Mediyoga. Johanna Lindberg äger Infinite Yoga och har grundat Infinite Mama och brinner för att skapa en plats och atmosfär där du kan landa och vara i stort tillåtande till allt som är just nu. ”För mig är yoga hållbarhetsarbete i praktiken. När vi genom yogan stannar upp och verkligen lyssnar på och tar hand om oss själva, så kan vi också så mycket enklare lyssna på och ta hand om varandra och världen vi bor i.”