15 VECKORS KURS I AYURVEDAYOGA
ONSDAGAR 17:30-19:00 UNDER HELA HÖSTEN 2017

Kursbeskrining
Ayurveda, som kan översättas till kunskapen om livet, är en uråldrig indisk hälsokonst som utgår från tre olika element/doshor;

Vata (luft- och rymd)
Kapha (jord- och vatten)
Pitta (eld- och vatten).

Doshorna har olika karaktärsdrag och enligt ayurveda har vi alla de tre elementen i oss, men vi är ofta dominerande i en av dem.

Ökad insikt om vem du är
Denna yogaform ger dig ökad insikt i ditt liv ur ett större perspektiv. Du kan få en idé om vilken konstitution du är och eventuellt om du befinner dig i en obalans, och genom det kan det bli lättare att förstå vad du mår bra av. Ayurvedayogan inkluderar yogans visdom såväl som ayurvedans konkreta tips för naturlig hälsa, mer livsglädje, balans och inre växande.

I ayurvedayogan ges du möjlighet att utforska i yogans värld ur helt nya synvinklar och du får du verktyg för vad din kropp och ditt sinne kan behöva vid eventuella obalanser. Här får du möjlighet att lyssna på din kropp på ett nytt sätt, och inspiration på hur du kan ge din kropp den mat, sömn och de andra rutiner den skulle kunna må bra av. Du har möjlighet att kombinera yogakursen med en ayurvedisk konsultation där Infinite Yoga ayurvediska hälsorådgivare Emilia Kraft-Nobel ser närmare på hur just din Ayurvediska konstitution ser ut.

Vad innehåller en klass i ayurvedayoga?
Klasserna i ayurvedayoga är balanserande för en viss dosha och det fokus en klass har beror på den dosha vi söker att få i balans, det avgör alltså vilket tempo klassen går i samt vilka områden i kroppen som får mest uppmärksamhet. Genom yogan söker vi att balansera upp obalanserna och tar hjälp av passande pranayamas (andningsövningar), asanas (yogapositioner) och meditation.

En Vata-balanserande klass sker i lugn och ödmjuk takt med fokus på jordande och fokuserande asanas för att komma ner i varv. Enligt den yogiska filosofin sägs Vatan sitta kring höftområdet och mycket uppmärksamhet riktas därför dithän.

En Pitta-balanserande klass är mer flödande än den Vata-balanserande, men takten är ändå ödmjuk och vi går in med intentionen att utföra vår yoga så prestationslöst och inkännande som möjligt. Pittans område är kring magen och vi söker att hitta ett lugn i magtrakten.

Den Kapha-balanserande yogan är den mest dynamiska och kraftfulla inom ayurvedayogan. Vi har till syfte att stärka upp kroppen och bjuda in mer energi, och därigenom balansera upp det tunga jord- och fuktiga vatten-elementet. Kapha sägs finnas i bröstområdet, kring vårt hjärta och många asanas är därför utformade för att öppna upp vårt hjärta.

TID FÖR KURSEN
Onsdagar 17:30-19:00, 15 tillfällen, kursstart 6/9 2017.

ERBJUDANDE TILL KURSDELTAGARE
Personlig hälsorådgivning med analys av din ayurvediska konstitution med Emilia Kraft Nobel, Ayurvedisk Hälsorådgivare. Pris för kursdeltagare, 500 kr (ord pris 800 kr). Läs mer om Emilia och Ayurveda på ayur.se.

PRIS FÖR KURSEN
Pris: Kurs 15 tillfällen + ayurvedisk hälsokonsultation, 3 230 kr. Enbart kurs 15 tillfällen, 2 730 kr.
Efter kursstart kan du anmäla dig i mån av plats per mejl.

ANMÄLAN TILL KURSEN
Anmäl dig till kursen genom att mejla till info@infiniteyoga.se

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper är nödvändiga. Den här kursen är för dig som vill skapa mer medvetenhet kring dig själv och din fulla potential, bli lyhörd för dina behov och lära känna dig själv på djupet. Den passar både dig som är frisk och som och vill fortsätta att vara det med ännu mer lätthet, glädje och härlighet och dig som kommit ur balans och vill ha hjälp med att återfå ditt välbefinnande. Upplägget är designat för att ge både den erfarne och oerfarne yogautövaren en kraftfull kurs. Du behöver inte vara fysiskt stark eller vältränad för att vara med.

OM KURSLEDAREN
Alexandra Maliganis undervisar i ayurvedayoga och Yin Yoga. Hennes fokus är att varje individ ska leda sig själv in i yogan utifrån sitt hjärta.

MÅL MED KURSEN
Kursen ger dig verktyg som du lär dig tillämpa vid olika obalanser. Efter avslutad kurs bör du ha fått en insikt i vad som är karaktäristiskt för de olika doshorna och möjligtvis vilken dosha som är dominerande för dig, samt de obalanser du har lätt att falla in i. Arbetet under kursens lopp stärker din kropp och din kroppsmedvetenhet, ökar självtillit och självkänsla samt ger ökad närvaro i nuet.

NÅGRA AV DE OMRÅDEN SOM BERÖRS UNDER KURSEN
  • Stärka fysiska kroppen och hälsan - Yogaövningar för ökad kroppsmedvetenhet och självkännedom samt anpassade yogaövningar utefter doshorna, kombinerat med andningsövningar och ayurveda
  • Stärka mental och emotionell hälsa
  • Yogafilosofi, ayurvediska råd, meditation och andra övningar