Del 5 av 7: Tänk om du kan ge både dig själv och situationen utrymme att flöda?

Del 5 av 7: Tänk om du kan ge både dig själv och situationen utrymme att flöda - istället för att utvärdera och kontrollera hela tiden? 

När du har en känsla av att vara fast och inte tror att du vet hur du ska komma vidare, när ditt system är trött och behöver återhämtning - men när du ändå har en känsla av att du måste styra upp något, komma på banan, göra något INNAN du kan vila.

För att det ska kunna kännas lättare att ge dig själv den vila och återhämtning du behöver, för att kunna vila in i din klokskap och medvetenhet, så kan det vara skönt att inte utvärdera hela tiden huruvida det går framåt eller in, hurvida du har "valt rätt", vad nästa steg är etc.

Ett verktyg är då att växla ner kontrollen, ge både dig själv och situationen utrymme att flöda - och "boka in" nästa gång som du går in och överblickar/utvärderar situationen igen.

Verktyg nr 5
Verktyg nummer 5 handlar därför om att inte utvärdera i realtid hela, hela tiden - vilket vi då ofta gör i huvudet och utifrån ett rätt stressat läge - utan att istället bestämma att rulla igång en boll, sätta en riktning eller kanske ändra kartan på någon annat vis - och sedan unnar jag mig att släppa det tills jag på en bestämd tid och dag stämmer av igen. Vart är jag nu? Vad ser jag nu? Vad väljer jag med det jag ser nu?
Att inte hela tiden utvärdera kan ge en enorm återhämtning vilket också ger dig annan blick och du ser andra perspektiv när du nästa gång överblickar situationen. Både du och situationen har fått flöda och känslan av att vara fast kan ofta ha mojnat av.